Analiza przestrzenna
MapViewer został wyposażony w szereg procedur z zakresu analizy przestrzennej. Przykłady jego możliwości w tym zakresie podane są poniżej. Selecja obiektów mapy w oparciu o ustalowe kryteria, pomiary odległości i wybór najkrótszej trasy, definiowanie stref buforowych i regionów, celem ograniczenia selekcji obiektów do określonego obszaru, to tylko ważniejsze przykłady operacji z tego zakresu jakie oferuje MapViewer.
Wszystkie procedury analizy przestrzennej dostepne są na zakładceAnalysis menu głównego.Kolejne sekcję w opcji Analysis menu głównego pozwalają definiować zapytania do bazy, operować strefami buforowymi i regionami, dokonywać pomiarów odległości oraz wyznaczać najkrótsze trasy, najbliższe punkty oraz bezpośrednie sąsiedztwo obiektu.
 • Zapytania do bazy

  MapViewer pozwala kierować zapytania do bazy selecjonujące rekordy na podstawie precyzyjnych kryteriów.
 • Strefy buforowe

  Dowolny obiekt mapy może być bazą dla automatycznego tworzenia stref buforowych.
 • Regiony

  Definiowane obszary, do których mogą być między innymi ograniczone zapytania kierowane do bazy celem selekcji rekordów.
 • Pomiary odległości

  Pomiary realizowane za pomocą programu to przede wszystkim: ręczny pomiar odległości, długość trasy, tabelaryczny układ odległości między punktami, najkrótsza trasa, najbliższy sąsiad w zbiorze punktów, ...
 • Sąsiedztwo

  Procedura pozwalająca zaznaczyć obiekty sąsiadujące z danym obszarem.