Wizualizacje stworzone w programie MapViewer®

Zamieszczona poniżej galeria wizualizacji wykonanych za pomocą programu MapViewer pokazuje możliwości oraz szerokie spektrum zastosowań programu. Jeśli chcieliby Państwo opublikować tu efekty własnych doświadczeń z programem MapViewer, prosimy o nadsyłanie propozycji opatrzonych krótkim komentarzem i wizytówką autora.