Język skryptowy i jego wykorzystanieProducent programu MapViewer wyposażył go w język skryptowy, który pozwala automatyzować proces tworzenia wizualizacji. Za pomocą języka skryptowego można wykonywać prawie wszystkie operacje, które są dostępne podczas pracy z programem za pomocą jego interfejsu użytkownika. Dzięki temu, że wszystkie operacje w programie mogą być inicjowane za pomocą języka skryptowego możliwe jest niestandardowe wykorzystanie możliwości obliczeniowych i wizualizacyjnych programu MapViewer z poziomu innych aplikacji. Operacje wykonywane w środowisku programu mogą być dostępne z poziomu każdego pakietu, który pozwala obsługiwać standard ActiveX. Każde takie środowisko może stanowić tzw. front end dla analiz wykonywanych przez program MapViewer. Środowiskiem pracy może być dowolna aplikacja wykorzystująca technologię ActiveX, a MapViewer może pracować w tle. Skrypty mogą integrować wiele aplikacji środowiska Windows. Przykładowo mogą otwierać arkusz MS Excel, transferować dane do MapViewer'a i wykonywać tam analizy i wizualizacje, a wynik kopiować do raportu w formie dokumentu MS Word.


Golden Software wraz z programem MapViewer dostarcza pakiet o nazwie Scripter, który jest środowiskiem edycji i uruchamiania programów pisanych w języku skryptowym.

Co to jest skrypt?

Programy automatyzacji pracy w środowisku programu MapViewer nazywane są skryptami. Są to programy komputerowe pisane w bardzo przyjaznym języku, które interpretowane w środowisku Windows pozwalają na automatyczne uruchamianie procedur analitycznych i wizualizacyjnych programu MapViewer. Sam MapViewer może być przy tym niewidoczny. W starszych wersjach programów Golden Software (język skryptowy do automatyzacji pracy programów wykorzystywany jest we wszystkich aplikacjach Golden Software) język skryptowy był standardem opracowanym przez Golden Software. Najnowsze wersje stosują standardy opracowane dla środowiska Windows, co pozwala łatwo integrować wiele różnych aplikacji.


W celu integracji programu MapViewer z innymi aplikacjami środowiska Windows Golden Software zastosował język skryptowy w pełni kompatybilny z MS Visual Basic. Język ten stał się standardem w środowisku Windows i powszechnie stosowanym językiem skryptowym do automatyzacji wielu operacji w środowisku MS Office. Dlatego też Visual Basic stał się językiem skryptowym dla automatyzacji obliczeń za pomocą programów Golden Software.


Co to jest Scripter?

Aby wygodnie operować językiem programowania jakim jest język skryptowy potrzebne jest środowisko edycji programów w tym języku z możliwością uruchamiania utworzonych aplikacji. Automatyzacja pracy MapViewer'a może być realizowana w dowolnym języku, który pozwala na operowanie elementami standardu ActiveX. Może to zatem być MS Visual C++, MS Visual Basic i wiele innych. Golden Software stworzył specjalne środowisko pracy do edycji, sprawdzania i uruchamiania skryptów. Pakiet ten nosi nazwę Scripter. Jest to w pełni wyposażone środowisko dla programistów pozwalające na pisanie kodu źródłowego, uruchamianie napisanego programu oraz jego debugging czyli zespół czynności mających na celu lokalizacje i usuwanie błędów pojawiających się na etapie kompilacji i wykonania.

Sub Main
'Uruchomienie aplikacji MapViewer
'Program pracuje w tle, okno jest niwidoczne
Set mapv = CreateObject("mapviewer.application")
mapv.Visible = False

'Otwieranie w środowisku MapViewer'a dokumentu 'zawierajacego mapę tematyczną.
Set rysunek = mapv.Documents.Open(mapv.Path+"mapa01.gsm")

'Kopiowanie rysunku do schowka
rysunek.Shapes.SelectAll
rysunek.Selection.Copy

'Uruchomienie aplikacji MS Word
'Okno MS Word jest widoczne
Set OknoMSWord = CreateObject("word.application")
OknoMSWord.Visible = True

'Otwarcie pustego dokumentu MS Word
'Wstawienie rysunku ze schowka
OknoMSWord.Documents.Add
OknoMSWord.ActiveDocument.Content.Paste
End SubPowyższy skrypt, uruchomiony w oknie Scripter'a, powoduje uruchomienie niewidocznego MapViewer'a, otwarcie w nim przygotowanej mapy tematycznej oraz przeniesienie jej przez schowek do automatycznie utworzonego dokumentu MS Word. Język skryptowy pozwala ingerować we wszystkie szczegóły prezentacji, które przy standardowej pracy w środowisku programu mogą być wykonywane ręcznie.