Nowości w MapViewer 8I. Nowoczesny interfejs

Nowy interfejs programu MapViewer czyni go łatwiejszym w użyciu niż kiedykolwiek. Pojawiła się możliwość pełnego dostosowania wstążki do potrzeb użytkownika (minimalizowanie, możliwość dodawania nowych zakładek lub edycja poleceń na istniejących zakładkach).
Powszechnie używane polecenia (na przykład ikony map) mają większe ikony, aby je łatwiej znaleźć, a polecenia są zgrupowane w bardziej intuicyjny sposób. Narzędzia dostosowywania tworzonych map również są łatwiejsze do znalezienia w nowozaprojektowanych managerach.

II. Tworzenie nowego rodzaju mapy tematycznej typu multi-graph

Mapy łączące wiele wykresów są nowym rodzajem map tematycznych, które wyświetlają unikalny wykres liniowy w lub na każdej granicy mapy. Mapy multi-graph ułatwiają porównanie informacji (jak na przykład zmiana populacji w czasie) na wielu obszarach jednocześnie.III. Tworzenie dwuwymiarowych map symboli

Mapy symboli były skutecznym i efektywnym środkiem wizualizacji danych w poprzednich wersjach programu MapViewer, ale w wersji MapViewer 8 są one jeszcze bardziej wydajne. Teraz kolor symbolu może odwzorowywać inną zmienna niż ta którą pokazuje rozmiar symbolu. Ta nowa funkcja podwaja ilość informacji przekazywanych na mapie.


IV. Tworzenie map sąsiadujących kartogramów

Mapy sąsiadujących kartogramów (Contiguous Cartogram Maps) są to mapy, które zmieniają obszar granicy mapy opartej na zmiennej, utrzymując łączność z sąsiednimi granicami kosztem kształtu.


V. Proporcjonalne mapy punktowe

Pełna kontrola nad wyświetlaniem mapy punktowej poprzez używanie metody proporcjonalnej wielkości symbolu punktu. Pozwala to ustawić minimalną i maksymalną wielkość symbolu. Rozmiary symbolu zmieniają się w zakresie ustalonym zgodnie z wartościami w kolumnie danych.


VI. Pobieranie map dostępnych online dzięki wbudowanej przeglądarce WMS

Nowa zintegrowana przeglądarka WMS programu MapViewer umożliwia pobieranie warstw obrazów spośród setek bezpłatnych map dostępnych na portalu WMS. Użytkownik może połączyć się ze źródłem danych internetowych i wybrać interesujące warstwy, które chce pobrać. Program MapViewer pobiera obrazy do tworzonych projektów.


VII. Zapytanie w obrębie wielu warstw

Program nie ogranicza użytkownika do tworzenia zapytań tylko do obiektów leżących w jednej warstwie. Teraz istnieje możliwość wybrania punktów z jednej warstwy leżącej w granicach innej warstwy poprzez zastosowanie właściwości wielokątów na osobnych warstwach, które spełniają dane kryteria.

VIII. Tworzenie klas map gradacji kolorów lub obszarów map terytoriów w zależności od ilości i wartości w kolumnach

MapViewer 8 umożliwia ilości i podziału klas map gradacji kolorów (Hatch Map) lub ilości i podziału obszarów (Territory Map) adekwatnych ilości i wartości w kolumnie z danymi wejściowymi.


IX. Większa możliwość edycji etykiet danych

MapViewer 8 pozwala dostosowywać wygląd stworzonej mapy dodając etykiety z danymi z dowolnych kolumn pliku wejściowego, zmiany czcionki i formatu etykiety, ich przesuwanie pojedynczo lub grupowo oraz dodawanie lini wiodących.


X. Wsparcie dla nieograniczonej liczby atrybutów

Import nieograniczonej liczby atrybutów z danymi granicami do użytku jako etykiety danych do prezentacji wielu informacji o mapie.

XI. Osadzanie danych w plikach GSM projektów

W najnowszej wersji MapViewer 8 nie maj już obawy wysłania projektu GSM bez danych wejściowych. Dzięki możliwości osadzenia pliku z danymi w projekcie GSM powstaje jeden plik z pełnymi danymi i wizualizacjami.


XII. Ulepszone okno dialogowe układu współrzędnych

MapViewer 8 posiada nowe, bardziej intuicyjne w obsłudze okno dialogowe układu współrzędnych. Dodatkowo została dodana nowa funkcjonalność wyszukiwania pożądanego układu współrzędnych. Wspomniane okno dialogowe jest doskonale znane użytkownikom programu Surfer.

XIII. Wsparcie dla edycji legendy Format/czcionka

Dodawanie własnej legendy do wykresu zawierającej wszystkie informacje, które mogą wydawać się cenne. Możliwość wykorzystania nowych właściwości czcionki i formatowania etykiet takich jak dodawanie przedrostków i przyrostków do swoich opisów w legendzie, zmiana rozmiaru czcionki i jej koloru i wiele innych.

XIV. Nowe formaty importu i eksportu

Importowane formaty:
 • Google Earth KML/KMZ
 • Excel XLSX
 • JPEG2000 (JP2)
 • SEG-P1 (jako dane lub mapa bazowa)
 • Excel XLSM
 • Access 2007
 • MrSID
 • GPX
 • dane LASer LiDAR
 • PDF jako mapa rastrowa
 • Increase DPI
 • TerraGo GeoPDF
 • Zipped SHP
 • AutoCAD DXF (jako dane)
 • ECW
 • TIF
 • Tiled -import all tiles at once Support YCbCr Color Format
 • 56-bpp Landsat based GeoTIFF
 • Newer (450/4.5 and 600/6.0) MIF
 • import map bitowych jako oyrginalne DPI

Eksportowane formaty:
 • Google Earth KML/KMZ
 • Excel XLSX
 • JPEG2000 (JP2)
 • SEG-P1
 • SVG
 • GeoPDF
 • Transparentne pliki TIF/PNG/GIF/PDF
 • wektorowy plik PDF z warstwami
 • HTM
 • PDF
 • BLN
 • GSI


XV. Nowe układy współrzędnych, układy odniesienia i projekcje

 • Bursa-Wolf (7-parameter) Transformation Version of the CH1903 Coordinate System
 • WGS84 Web Mercator (900913) and WGS84 Web Mercator (EPSG 3857)
 • Europe UTM zone 29N using European 1950 - Port./Spain datum
 • British National Grid & Ordnance Survey (OSGB36)
 • More Australian grid coordinate systems
 • New Zealand Transverse Mercator 2000
 • Australian GDA94 with GDA94 datum
 • Michigan GeoRef (1point+azimuth)
 • France: RGF93 / CC (zones 42-50)
 • ITM: Irish Transverse Mercator
 • Hungarian National Grid EOV
 • Taiwan TWD67 and TWD97
 • Portuguese National Grid
 • WGS84 Web Mercator
 • Kentucky Single Zone
 • Swiss LV95 and LV03
 • South African Grid
 • Irish National Grid
 • Japan Plane Rect.
 • Russia Pulkovo
 • Sweref99
 • Posgar94
 • SVY21
 • ISG

 • Japanese Geodetic Datum 2000
 • D_Hartebeesthoek_1994
 • Potsdam 1983 (PD83)
 • NGO 1948
 • NWS-84
 • ITRF94

 • New Zealand Map Grid
 • Mount Eden Circuit 2000
 • Support Ordnance Survey
 • Hotine Oblique Mercator 2-Point
 • SCOPQ (MTM)
 • Gauss-Boaga


XVI. Pozostałe zmiany

 • Wersja 64-bitowa
 • Opcja przeźroczystości dla wszystkich obiektów mapy
 • Pełne wsparcie Unicode
 • Nowy edytor tekstu