Firma Gambit powstała z początkiem 1990 r. Specjalizujemy się w dystrybucji oprogramowania komputerowego. Jesteśmy największą firmą w Polsce oferującą oprogramowanie do zastosowań naukowych i technicznych. Oferujemy programy kilkudziesięciu producentów, a lista oferowanych produktów liczy kilkaset pozycji.

Posiadamy:
 • największy w Polsce wybór oprogramowania naukowego i technicznego
 • największy w Polsce wybór technicznych aplikacji dla systemu Linux
 • największy w Polsce wybór kompilatorów, narzędzi i bibliotek dla programujących w języku Fortran i C++
 • największy w Polsce wybór oprogramowania technicznego dla unix'owych stacji roboczych i superkomputerów


Odbiorcami oprogramowania specjalistycznego, importowanego przez naszą firmę są instytucje naukowe i edukacyjne, instytucje administracji państwowej, centra komputerowe zakładów przemysłowych i departamenty informatyki dużych banków. Firma dostarczała oprogramowanie do większości wyższych uczelni w Polsce. Liczne instytuty Polskiej Akademii Nauk są użytkownikami pakietów matematycznych i statystycznych zakupionych u nas.


Firma Gambit nawiązała szereg kontaktów z producentami specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Całość naszej oferty pochodzi bezpośrednio od producentów, co pozwala na:
 • maksymalne obniżenie ceny dla odbiorcy polskiego
 • możliwość negocjacji upustów cenowych z producentem
 • inicjowanie akcji promocyjnych
 • przygotowywanie polskiej dokumentacji i polskich wersji językowych oprogramowania
 • szybki serwis techniczny i informacyjny
 • szybki dostęp do nowych wersji programów
 • możliwość organizacji spotkań z przedstawicielami producenta i zainteresowanym kręgiem odbiorców w Polsce


Centrum Szkoleniowe naszej firmy oferuje szkolenia z zakresu zastosowania produktów Golden Software,Inc. Prowadzimy między innymi szkolenia z zakresu wykorzystania programu MapViewer. Nasza oferta z zakresu szkoleń dostępna jest pod adresem http://www.gambit.net.pl/szkolenia.
Firma Golden Software Inc. została założona w 1983r. Jest producentem szeroko znanego i cenionego oprogramowania dla potrzeb opracowania danych w postaci wykresów 2D i 3D oraz digitalizacji obrazów, tworzenia map i dokumentacji otworów wiertniczych.
Pierwszym programem wyprodukowanym przez Golden Software Inc. był Surfer(1985r.). Za nim podążyły kolejne Grapher(1986r.), MapViewer(1990r.), Didger(1996r.), Strater(2004r.). Golden Software Inc. ma ponad 100 tys. sprzedanych licencji, a ich oprogramowanie używane jest w ponad 120 krajach na wszystkich kontynentach globu.