Serwis i pomoc
Strona ta zawiera szereg informacji technicznych i licencyjnych ważnych dla użytkowników programu. Omawiane są wymagania techniczne programu oraz opisana jest procedura przesyłania zgłoszeń serwisowych. Serwisem objęci są wszyscy użytkownicy programu MapViewer, którzy zakupili program lub jego aktualizację w naszej firmie.