Wykorzystanie managerówOkna managerów pozwalają na łatwy dostęp do edycji parametrów obiektów mapy. Sterowanie ich wyświetlaniem odbywa się w sekcji Managers zakładki View.


Property Manager, Coordinates Manager oraz Data Manager stanowią jedno okno z trzema zakładkami.


Zawartość zakładki Property Manager zmienia się w zależności od typu zaznaczonego obiektu. Mogą się w nim znajdować parametry linii, wypełnienia, atrybuty punktu, kroju pisma, itp. Coordinates Manager pozwala zarządzać współrzędnymi obiektów na mapie, natomiast Data Manager odpowiada za zarządzanie danymi, na podstawie których tworzona jest wizualizacja.

Manager obiektów dzieli jedno okno z Inset Manager, który odpowiedzialny jest za zarządzanie dodatkowymi widokami, dodawanymi do mapy.


Zaznaczanie kliknięciem myszy różnych obiektów na mapie powoduje zmianę treści okien managerów, gdyż każde z nich wyświetla odpowiednią grupę parametrów dla zaznaczonego obiektu. Po zaznaczeniu grupy obiektów w oknach managerów pojawiają się parametry wspólne dla zaznaczonej grupy.

Ten tryb pracy managerów daje szybki dostęp do parametrów opisujących poszczególne obiekty mapy, co przyspiesza jej edycję.

Okna managerów mogą być wyłączone z ekranu, co pozwala uzyskać większą powierzchnie użyteczną, która może być wykorzystana jako obszar roboczy przy edycji mapy tematycznej.