Zgłaszanie problemów technicznychZgłaszanie problemów technicznych odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniego formularza zapytania technicznego dostępnego on-line. Dział Serwisu obsługuje tylko problemy zgłoszone poprzez formularz elektroniczny.

UWAGA! Nie będą przyjmowane formularze bez kompletnych danych !
Problem techniczny należy opisać w sposób jak najbardziej przejrzysty.

www.gambit.net.pl/serwis

Po zarejestrowaniu problemu technicznego otrzymacie Państwo e-mail z nadanym numerem serwisowym. Jeżeli problem jest nam znany otrzymacie Państwo bezpośrednio rozwiązanie problemu. W innym przypadku możemy skontaktować się z Państwem prosząc o przesłanie pliku z błędem, zrzutu ekranu prezentującego problem lub innych informacji niezbędnych do rozwiązania problemu.